ABOUT ME

Need to join our e-learning as a student or Instructor? Click the button bellow!

Facebook

Follow Us on Facebook

Twitter

Follow Us on Twitter

YouTube

Follow Us on YouTube

My story

Our Clan Name

Dhludhlu, Mtima, Nyamatane, Mzomba, Nhlangotsi, Masibekela,
Wasibekela ibandla ngeluthuli,
I Dube elimtsendze,
Limtsendze njenge Nyamatane,
Yinyamatane lenhle khuboni,
Amatima ebandla ayakhetsana,
Kusuka Dhludhlu kusale Nkalakatsa…