Thank You For Your Support

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! MONEY SPENDA! "Clan Names" Dhludhlu, Mtima, Nyamatane, Mzomba, Nhlangotsi, Masibekela,Wasibekela ibandla ngeluthuli,I Dube elimtsendze,Limtsendze njenge Nyamatane,Yinyamatane lenhle khuboni,Amatima ebandla ayakhetsana,Kusuka Dhludhlu kusale Nkalakatsa... “Siyohlala sikukhumbula Mtima”... “LALA…

Continue ReadingThank You For Your Support